พิธีไหว้ครูของนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม ประจำปีการศึกษา 2565

พิมพ์

พิธีไหว้ครูของนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม ประจำปีการศึกษา 2565
วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยแสงธรรมร่วมกับสโมสรนักศึกษา ได้จัดพิธีไหว้ครูของนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม ประจำปีการศึกษา 2565 โดย พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งคณะสงฆ์ คณาจารย์ และนักศึกษา เวลา 11.00 น. ณ อาคารมารดาพระผู้ไถ่ วิทยาลัยแสงธรรม

2022-21june0201.png 2022-21june0202.jpg 2022-21june0203.jpg

2022-21june0204.jpg 2022-21june0205.jpg 2022-21june0206.jpg

2022-21june0207.jpg 2022-21june0208.jpg 2022-21june0209.jpg

2022-21june0210.jpg 2022-21june0211.jpg 2022-21june0212.jpg

2022-21june0213.jpg 2022-21june0214.jpg 2022-21june0215.jpg

2022-21june0216.jpg 2022-21june0217.jpg 2022-21june0218.jpg

2022-21june0219.jpg 2022-21june0220.jpg 2022-21june0221.jpg

2022-21june0222.jpg 2022-21june0223.jpg 2022-21june0224.jpg

2022-21june0225.jpg 2022-21june0226.jpg 2022-21june0227.jpg