แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

กิจกรรมการบริจาคโลหิตโอกาสวันแม่แห่งชาติ

กิจกรรมการบริจาคโลหิตโอกาสวันแม่แห่งชาติ
วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 วิทยาลัยแสงธรรมร่วมกับชมรมสังคมพัฒนา ได้จัดกิจกรรมการบริจาคโลหิตโอกาสวันแม่แห่งชาติ โดย วิทยาลัยแสงธรรมร่วมกับสภากาชาด ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี  มีผู้ร่วมลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 73 ราย และได้รับโลหิตจากการบริจาค จำนวน 68 ยูนิต ขอขอบคุณทุกท่านในความร่วมมือบริจาคโลหิตในครั้งนี้ กิจกรรมจัดขึ้นใน เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ วิทยาลัยแสงธรรม

 

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top