แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

รางวัลชนะเลิศการประกวดคลิปสั้นโครงการ “นวัตกรรมรักษ์โลก”

info

วิทยาลัยแสงธรรมร่วมแสดงความยินดีกับ 1. นาย นายจิรัฐโชติ อรรควรพันธ์ 2.นายสุรพงศ์ เจริญสำราญ และ 3. นายอานันท์ เจษฎาพงศ์ภักดี นักศึกษาปรัชญาชั้นปีที่ 2
ได้รับรางวัลชนะ จากการประกวดคลิปสั้น โครงการ “นวัตกรรมรักษ์โลก”

 

ประเภทภาษาไทย อายุน้อยกว่า 23 ปี ในหัวข้อ "บอกรักโลก บ้านส่วนรวมของเรา" จัดโดยคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม ในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ร่วมกับสมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย และการท่าเรือแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 ได้ร่วมพิธีมอบโล่เกียรติยศของวุฒิสภา และเงินรางวัล ณ อาคารรัฐสภา

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top