แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

แผนกหอสมุด ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมจากวิทยาลัยแสงธรรม วิทยาเขตเซเวียร์เชียงราย

แผนกหอสมุด ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมจากวิทยาลัยแสงธรรม วิทยาเขตเซเวียร์เชียงราย
แผนกหอสมุด ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมจากวิทยาลัยแสงธรรม วิทยาเขตเซเวียร์เชียงราย

    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 แผนกหอสมุด ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการวิทยาลัยแสงธรรม ได้ให้การต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมจากวิทยาลัยแสงธรรม วิทยาเขตเซเวียร์เชียงราย ซึ่งนำโดยบาทหลวงวินัย  บุญลือ S.J. และคณะ เพื่อมาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานและการให้บริการต่าง ๆ ของหอสมุด และเพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือที่จะมีต่อกันในอนาคต  

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top