แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

ขอคำภาวนาอุทิศแด่ดวงวิญญาณของเปโตร ไพรัช สุภาษิต

ขอคำภาวนาอุทิศแด่ดวงวิญญาณของ เปโตร ไพรัช สุภาษิต
ขอคำภาวนาอุทิศแด่ดวงวิญญาณของ

เปโตร ไพรัช สุภาษิต
อดีตหัวหน้าสำนักงานอธิการบดี วิทยาลัยแสงธรรม
(ปฏิบัติหน้าที่ มิถุนายน 2520 – พฤษภาคม 2548)
กลับสู่บ้านพระบิดา วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 6.15 น.


กำหนดการสวดภาวนาและพิธีปลงศพ
วันเสาร์ที่ 17 ถึง วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 20.00 น. พิธีสวดภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ
ณ ศาลาสันติสุข วัดนักบุญเปโตร สามพราน
วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
เวลำ 10.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณและปลงศพ
ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ สามพราน
....................
หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ เคลื่อนศพไปบรรจุ ณ สุสานศานติคาม

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top