แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

แบ่งปันประสบการณ์นักศึกษาครูคำสอนที่โรม อิตาลี

 

แบ่งปันประสบการณ์นักศึกษาครูคำสอนที่โรม อิตาลี

หอพักนักบุญยอแซฟ บ้านที่เป็นความหวังของพี่น้องทุกคน

 

          Il Collegio Missionario Internazionale "San Giuseppe" หรือหอนักบุญยอแซฟเพื่อนักศึกษานานาชาติที่เตรียมตัวเป็นธรรมทูต ตั้งอยู่ในบริเวณของมหาวิทยาลัยอูร์บาเนียนาและบ้านเณรใหญ่นานาชาติอูร์บาโน ที่ดำเนินการโดยกระทรวง Propaganda Fide (กระทรวงการเผยแพร่ความเชื่อสู่ปวงชน: สถาบันทั้งสองเป็นแหล่งผลิตพระสังฆราชและพระสงฆ์ที่ออกไปทำงานทั่วโลกอยู่ในขณะนี้)  

 

หอนักบุญยอแซฟนี้เป็นสถานที่ฝึกอบรมครูคำสอนที่มาจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกในปีนี้มีนักศึกษาฆราวาสจำนวน 24 คน เป็นชาย 8 คน หญิง 16 คน จาก 19 ชาติเช่น เลบานอน, เคนย่า, คองโก, รวันดา, อินเดีย, จีน, เวียดนาม, พม่า, ลาว ฯลฯ สำหรับประเทศไทยมีนักศึกษาไทย 2 คนคือ นางสาวอรุณประภา สุขกสี (ไก่) จากปากช่อง นครราชสีมา กำลังจะจบวิชาการสอนคำสอนและการแพร่ธรรม หลักสูตรปริญญาตรีและจะเข้าเรียนในระดับปริญญาโทในปีการศึกษาหน้าและนางสาวกฤติยา อุตสาหะ (จอย) จากวัดนักบุญอันตน ราชบุรี กำลังเรียนระดับปริญญาโทในสาขาวิชางานอภิบาลและการสอนคำสอน ทั้งสองพักอยู่ในหอพักนักบุญยอแซฟและไปเรียนที่มหาวิทยาลัยอูร์บาเนียนาพร้อมกับบรรดาพระสงฆ์ บราเดอร์และนักบวชนานาชาติ

หอพักนักบุญยอแซฟนี้เปรียบได้กับบ้านซีซี สามพรานของประเทศไทยเรา ที่หอพักนี้มีคุณพ่ออธิการชื่อคุณพ่อ P.Roberto Villa, omi. เป็นคุณพ่ออธิการ คุณพ่อชาวเกาหลีชื่อ Stefano Han เป็นคุณพ่อวิญญาณ และบราเดอร์ Kipoy Pombo เป็นรองอธิการ ส่วนสมาชิกทั้งหมดเป็นฆราวาสและเป็นนักศึกษาทุนของกระทรวงฯ บรรยากาศและชีวิตความเป็นอยู่ของที่นี่เป็นเสมือนครอบครัวทุกคนต้องมีชีวิตหมู่คณะ มีการสวดภาวนาแบบบ้านนักบวชทั่วไปคือ ทำวัตรตามเวลา สวดพรหมถือสาร สายประคำ เฝ้าศีลมหาสนิท เข้าเงียบประจำเดือน มีการพักผ่อน แสวงบุญ แบ่งหน้าที่รับผิดชอบในงานบริการต่างๆ จุดประสงค์เพื่อให้สมาชิกทุกคนได้มีจิตตารมณ์แห่งการเป็นธรรมทูตผู้แพร่ธรรมเมื่อกลับไปยังมาตุภูมิแล้วจะได้ช่วยกันประกาศข่าวดี ขยายพระอาณาจักรของพระเจ้าต่อไป ส่วนการเรียนนั้นนักศึกษาเกือบทุกคนไปเรียนที่มหาวิทยาลัยอูร์บาเนียนาตามสาขาวิชาที่ผู้ใหญ่ต้นสังกัดขอทุนการศึกษาไป มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นที่ผลิตพระคาร์ดินัล พระสังฆราชและพระสงฆ์ที่ออกไปทำงานทั่วโลกอยู่ในขณะนี้ (ศิษย์เก่าที่คนไทยรู้จักดีก็คือ ท่านพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู รวมถึงพระอัครสังฆราชหลุยส์จำเนียร  สันติสุขนิรันดร์ พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์เกรียงศักดิ์ โกวิทวานิช ฯลฯ)

หอพักแห่งนี้เดิมอยู่ที่กัสแตลกัลดอลโฟ สถานที่ตั้งบ้านพักฤดูร้อนของพระสันตะปาปาที่อยู่ห่างจากกรุงโรมออกเดินทางโดยรถไฟใช้เวลาประมาณ 30 นาที แต่ได้ย้ายมาอยู่ในกรุงโรมติดกับมหาวิหารนักบุญเปโตร ซึ่งเป็นบริเวณที่สวยงามและสามารถมองเห็นพระสันตะปาปาในขณะที่พระองค์ทรงนำการสวดภาวนาและสอนคำสอนประจำวันอาทิตย์ ณ หน้าต่างที่พักของพระองค์ ปัจจุบันสถานที่อบรมเดิมเป็นสถานฝึกอบรมของบรรดานักบวชหญิงที่มาจากนานาชาติเช่นเดียวกับหอพักนักบุญยอแซฟ ต่างกันที่หอนักบุญยอแซฟเป็นสถานฝึกอบรมเฉพาะฆราวาสส่วนที่เดิมนั้นเป็นบ้านอบรมของนักบวชหอพักเดิมนี้มีครูคำสอนไทยหลายๆ คนได้จบการศึกษาวิชาคำสอนจากสถาบันแห่งนี้และกำลังทำงานอย่างเข้มแข็งอยู่ในสังฆมณฑลต่างๆ

ติดตามคำให้สัมภาษณ์ของนักศึกษาไทยทั้งสองได้ที่นี่ (ดูเพิ่มเติม) และมีบทความจากอธิการของหอพักนี้มาฝากท่านผู้อ่านถ้ารู้ภาษาอิตาลี (ดูเพิ่มเติม)

    

        

        

    

        

  

        

        

        

        

        

        

 

              

 

              
รายงานและภาพข่าวโดย... คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ

    

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top