แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

เตรียมงาน Saengtham Bible Contest

เตรียมงาน Saengtham Bible Contest วิทยาลัยแสงธรรม

ข่าวและภาพโดย... คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ
         
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2553 คุณพ่อเจริญ ว่องประชานุกูล หัวหน้าสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม เรียกประชุมคณะอนุกรรมการจัดงาน Saengtham Bible Contest ครั้งที่ 1 เนื่องในวันวิชาการของคณะ ซึ่งจะจัดในวันที่ 1 ธันวาคม 2553 โดยมีทีมงานจากศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม (ศูนย์ซีซี) ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และสังฆมณฑลราชบุรี เข้าร่วมประชุมจำนวน 9 คน

จุดประสงค์การแข่งขันพระคัมภีร์ในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนทั้งในระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้อ่านพระคัมภีร์มากขึ้น การแข่งขันครั้งนี้เชิญชวนให้โรงเรียนทุกโรงเรียนได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน โดยจัดส่งเป็นทีมๆ ละ 2 คน สนใจส่งนักเรียนเข้าแข่งขันติดต่อได้ที่ คุณจิรวรรณ งอกเสมอ โทรศัพท์: 0-2429-0443 โทรสาร: 0-2429-0239 และเว็บไซด์ www.thaicatechesis.com

 

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top