แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

ฟื้นฟูจิตใจครูคำสอนศิษย์เก่าฯ ครั้งที่ 6

คณะศาสนศาสตร์ สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม 
ร่วมกับ  คณะกรรมการ ครูคำสอนศิษย์เก่าฯ
จะจัด ฟื้นฟูจิตใจครูคำสอนศิษย์เก่าฯ ครั้งที่ 6    
หัวข้อ “จาริกแสวงบุญเส้นทางแห่งความเชื่อบุญราศีแห่งสองคอน”
ในวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2556
ณ สักการสถานบุญราศีแห่งสองคอน  จ. มุกดาหาร
ติดต่อได้ที่ อาจารย์ทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ
วิทยาลัยแสงธรรม
20 หมู่ 6 ถนนเพชรเกษม ต.ท่าข้าม อ. สามพราน จ. นครปฐม 73110
โทรศัพท์  0-2429-0100 ถึง 3    โทรสาร 0-2429-0819 
E-mail :
christ.studies2000@gmail.com 
::: จดหมาย ::: ใบตอบรับ ::: กำหนดการฟื้นฟูจิตใจ :::

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top