แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

อบรมต่อเนื่องชีวิตจิตครูคำสอน ครั้งที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2556

อบรมต่อเนื่องชีวิตจิตครูคำสอน ครั้งที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2556สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม จัดโครงการอบรมต่อเนื่องเรื่องชีวิตจิตครูคำสอน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4  มาตั้งแต่ปี 2552 เพื่อหล่อหลอมนักศึกษาที่จะเตรียมตัวเป็นครูผู้สอนคริสตศาสนธรรม ได้เจริญชีวิตอยู่ในพระจิตเจ้า ซึ่งจะช่วยให้เขาฟื้นฟูตัวเองอย่างต่อเนื่องตามเอกลักษณ์ของตน 
สำหรับปีนี้ทางสาขาวิชาฯ ได้เน้นเรื่อง “จิตภาวนา” โดยได้เชิญทีมงานของ ซิสเตอร์กัลยา ตรีโสภา  และทีมวิทยากร มานำเรื่องจิตภาวนาให้กับนักศึกษาของเราตลอดปีการศึกษานี้
การอบรมในครั้งที่ 1 ได้จัดในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2556 และครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม เวลา 8.30 - 12.30 น. ณ สักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง มีกำหนดการดังนี้

08.00-08.30 น.  ลงทะเบียน (หน้าห้องประชุม)   
08.30-09.00 น.  ภาวนาเริ่มการอบรม
09.00-10.30 น.  นำสู่ “จิตภาวนา”   
10.30-10.45 น.  อาหารว่าง
10.45-11.30 น.  ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ (ระหว่างนี้รับศีลอภัยบาป)
11.30-12.30 น.  พิธีบูชาขอบพระคุณ
12.30 น.   อาหารเที่ยง (กลับไปทานข้าวที่บ้าน)


ภาพและรายงานข่าวโดย...คุณครูสุดหทัย นิยมธรรม

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top