แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

งานอำลารุ่นพี่ชั้นปี 4 สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา

งานอำลารุ่นพี่ชั้นปี 4 สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา        นักศึกษาสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษาปี 1 – 3 ได้จัดงานอำลารุ่นพี่ชั้นปี 4 รุ่นที่ 11 ซึ่งกำลังจะจบในปีการศึกษา 2556 ได้จัดงานเพื่อแสดงถึงความรักและความเคารพของรุ่นน้องที่มีต่อรุ่นพี่ และเพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่ที่จะจบการศึกษากับรุ่นน้องที่กำลังศึกษาอยู่ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ณ ห้องโสตฯ วิทยาลัยแสงธรรม โดยมีบาทหลวง ผศ.วัชศิลป์ กฤษเจริญ หัวหน้าสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา และอาจารย์สุดหทัย นิยมธรรม ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา ร่วมแสดงความยินดีและให้โอวาทในโอกาสนี้ด้วย


รายงานข่าวและภาพโดย...ครูสุดหทัย นิยมธรรม

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top