แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

ปฐมนิเทศเปิดปีการศึกษา 2560 นักศึกษาสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษาชั้นปี 1-4

ปฐมนิเทศเปิดปีการศึกษา 2560 นักศึกษาสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษาชั้นปี 1-4
"ปฐมนิเทศเปิดปีการศึกษา 2560 นักศึกษาสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษาชั้นปี 1-4 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ วิทยาลัยแสงธรรม โดย...บาทหลวง ผศ.ดร.ชาติชาย พงษ์ศิริ อธิการบดีฯ, อาจารย์ศรัญญู พงศ์ประเสริฐสิน รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะฯ และอาจารย์สุดหทัย นิยมธรรม ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาฯ

ให้ข้อแนะนำทางการศึกษาฯ ชี้แจงโครงการงานและกิจกรรมต่างๆที่จะทำร่วมกัน  และมีการพบปะระหว่างคณะกรรมการนักศึกษาฯ ร่วมกับนักศึกษาในสาขาวิชาฯ ทำความรู้จักและต้อนรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษาใหม่นี้ หลังจากนั้นได้ร่วมกันถ่ายรูปรวมและรูปแต่ละชั้นปีร่วมกับคณาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ"

 

(เขียนข่าวโดย...อาจารย์สุดหทัย นิยมธรรม  ภาพถ่ายโดย...นางสาวสาธิตา ทุมเมืองปัก)

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top