แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

ประชาสัมพันธ์ Saengtham Bible Contest ครั้งที่ 7

ประชาสัมพันธ์ Saengtham Bible Contest ครั้งที่ 7          ประชาสัมพันธ์งานวันวิชาการ Saengtham Bible Contest ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน ขอเชิญโรงเรียน วัด และหน่วยงานต่างๆ ส่งนักเรียน เยาวชน เข้าร่วมทดสอบความรู้พระคัมภีร์ Bible มีหลากหลายรูปแบบและประเภท ตามความสามารถที่แตกต่างกัน ส่งในนามของโรงเรียน วัด หรือหน่วยงานก็ได้

::: จดหมาย ::: รายละเอียดการแข่งขัน ::: กำหนดการ ::: ใบสมัคร :::
ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่ : www.hongkamson.com, www.saengtham.ac.th, www.thaicatechesis.com, www.catholic.or.th

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top