แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

ระลึกถึงบุญราศี ทั้ง 7 แห่งสองคอนและ วันครูคำสอนไทย

ระลึกถึงบุญราศี ทั้ง 7 แห่งสองคอนและ วันครูคำสอนไทย
         เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 15 ธันวาคม2560 เวลา 10.20 น. บาทหลวงคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และพนักงานทุกท่าน ร่วมจิตใจภาวนาพร้อมกันในวจนพิธีกรรมขอพรพระเจ้าโอกาสวันระลึกถึงบุญราศี ทั้ง 7 แห่งสองคอนและ วันครูคำสอนไทย โดย บาทหลวงพิริยะ ไชยมุกดาสกุล อาจารย์ประจำวิทยาลัยแสงธรรม เป็นประธานในพิธี ณ ชั้น1 อาคารเรียน วิทยาลัยแส​งธรรม

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top