แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

ประชาสัมพันธ์ Saengtham Bible Contest ครั้งที่ 8

ประชาสัมพันธ์ Saengtham Bible Contest ครั้งที่ 8          ประชาสัมพันธ์งานวันวิชาการ Saengtham Bible Contest ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน ขอเชิญโรงเรียน วัด และหน่วยงานต่างๆ ส่งนักเรียน เยาวชนและผู้สนใจเข้าร่วมงานฯ

::: จดหมาย ::: รายละเอียดการแข่งขัน ::: กำหนดการ ::: ใบสมัคร :::
ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่ : www.hongkamson.com, www.saengtham.ac.th, www.thaicatechesis.com, www.catholic.or.th

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top