แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

วันครูคำสอนไทย

วันครูคำสอนไทย
วันครูคำสอนไทย

      วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.20 น. นักศึกษาสาขาวิชาคิรสตศาสนศึกษา จัดโครงการวันครูคำสอนไทย ณ บริเวณ ชั้น1 อาคารเรียน วิทยาลัยแสงธรรม โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และพนักงาน ร่วมจิตใจภาวนาพร้อมกันในวจนพิธีกรรมขอพรพระเจ้าโอกาสวันครูคำสอนไทย และระลึกถึงบุญราศรี ทั้ง 7 แห่งสองคอน โดยบาทหลวงวีรศักดิ์ ยงศรีปณิธาน ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธี

และในเวลา 11.30 น. นักศึกษาสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา ได้ร่วมส่งมอบความสุขให้กับ คณาจารย์ และ นักศึกษาทุกคน หลังจากกิจกรรม ก็มีรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top