วันครูคำสอนไทย

พิมพ์

วันครูคำสอนไทย
วันครูคำสอนไทย

      วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.20 น. นักศึกษาสาขาวิชาคิรสตศาสนศึกษา จัดโครงการวันครูคำสอนไทย ณ บริเวณ ชั้น1 อาคารเรียน วิทยาลัยแสงธรรม โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และพนักงาน ร่วมจิตใจภาวนาพร้อมกันในวจนพิธีกรรมขอพรพระเจ้าโอกาสวันครูคำสอนไทย และระลึกถึงบุญราศรี ทั้ง 7 แห่งสองคอน โดยบาทหลวงวีรศักดิ์ ยงศรีปณิธาน ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธี

และในเวลา 11.30 น. นักศึกษาสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา ได้ร่วมส่งมอบความสุขให้กับ คณาจารย์ และ นักศึกษาทุกคน หลังจากกิจกรรม ก็มีรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

2019_16dec01.JPG 2019_16dec02.JPG 2019_16dec03.JPG

2019_16dec04.JPG 2019_16dec05.JPG 2019_16dec06.JPG

2019_16dec07.JPG 2019_16dec08.JPG 2019_16dec09.JPG

2019_16dec10.JPG 2019_16dec11.JPG 2019_16dec12.JPG

2019_16dec13.JPG 2019_16dec14.JPG 2019_16dec15.JPG

2019_16dec16.JPG 2019_16dec17.JPG 2019_16dec18.JPG

2019_16dec19.JPG 2019_16dec20.JPG 2019_16dec21.JPG

2019_16dec22.JPG 2019_16dec23.JPG 2019_16dec24.JPG

2019_16dec25.JPG 2019_16dec26.JPG 2019_16dec27.JPG

2019_16dec28.JPG 2019_16dec29.JPG 2019_16dec30.JPG

2019_16dec31.JPG 2019_16dec32.JPG 2019_16dec33.JPG