แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

วิทยาลัยแสงธรรม รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยแสงธรรม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยแสงธรรม หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต คณะศาสนศาสตร์ สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา (หลักสูตร 4 ปี)
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 25 เมษายน พ.ศ. 2564

สมัครได้ที่ : วิทยาลัยแสงธรรม  20 หมู่ 6 ถ. เพชรเกษม ต. ท่าข้าม อ. สามพราน จ. นครปฐม 73110
โทรศัพท์ 0-2429-0100-3  โทรสาร 0-2429-0819 E-mail : christ.studies2000@gmail.com

รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่
จดหมายหมายประชาสัมพันธ์การรับสมัคร / รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ /
ใบสมัครเรียน / ใบรับรอง

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top