แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

เครือข่ายเพื่อพัฒนางานวิชาการ

เครือข่ายเพื่อพัฒนางานวิชาการและหลักสูตร

ปริญญาโท เทววิทยาจริยธรรม


                        คณะผู้บริหารวิทยาลัยแสงธรรม ให้การต้อนรับ Rev.Jose Mario Francisco,S.J. Director of the East Asian Pastoral Institute of Manila and president of Ateneo de Manila University's Loyola School of Theology. และบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นเพื่อพัฒนางานวิชาการและการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม ซึ่งวิทยาลัยแสงธรรมจะเปิดการเรียนการสอนดังกล่าว ในปี พ.ศ. 2553

 

 

 

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top