สัมมนา : บทบาทของเทววิทยาจริยศาสตร์ในการอบรมสามเณร

พิมพ์

สัมมนา : บทบาทของเทววิทยาจริยศาสตร์ในการอบรมสามเณรคณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนาจัดการสัมนาวิชาการเมื่อวันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2553 ในหัวข้อ "The Role of Moral Theology in Seminary Formation": บทบาทของเทววิทยาจริยศาสตร์ในการอบรมสามเณร โดยมี Fr.Eric Marcelo Genilo,SJ เป็นวิทยากร

2010_17july01.JPG 2010_17july02.JPG 2010_17july03.JPG

2010_17july04.JPG 2010_17july05.JPG 2010_17july06.JPG

2010_17july07.JPG 2010_17july08.JPG 2010_17july09.JPG

2010_17july10.JPG 2010_17july11.JPG 2010_17july12.JPG

2010_17july13.JPG 2010_17july14.JPG 2010_17july15.JPG

2010_17july16.JPG 2010_17july17.JPG 2010_17july18.JPG

2010_17july19.JPG 2010_17july20.JPG 2010_17july21.JPG

2010_17july22.JPG 2010_17july23.JPG 2010_17july24.JPG

2010_17july25.JPG 2010_17july26.JPG 2010_17july27.JPG

2010_17july28.JPG 2010_17july29.JPG 2010_17july30.JPG

2010_17july31.JPG 2010_17july32.JPG 2010_17july33.JPG

2010_17july34.JPG 2010_17july35.JPG 2010_17july36.JPG