ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาสาขาวิชาเทววิทยา

พิมพ์

ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาสาขาวิชาเทววิทยา
เมื่อวันพุธที่  22 กุมภาพันธ์  2560  แผนกนักศึกษาได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาสาขาวิชาเทววิทยา ระดับปริญญาตรีและสาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม ระดับปริญญาโท  นักศึกษาที่เตรียมตัวจบในปี พ.ศ. 2560   โดย บาทหลวงเจริญ ว่องประชานุกุล  อธิการสถาบัน/คณบดีคณะศาสนศาสตร์ 

   เป็นผู้บรรยายในหัวข้อ เรื่อง อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของวิทยาลัยแสงธรรม  ณ ห้องประชุมสภาวิทยาลัย  อาคารเรียนวิทยาลัยแสงธรรม

2017_22feb001.jpg 2017_22feb002.jpg 2017_22feb003.jpg

2017_22feb004.jpg 2017_22feb005.jpg