schead02

สโมสรนักศึกษา ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช

สโมสรนักศึกษา ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช
วันพฤหัสบดีที่  15  กันยายน  พ.ศ.  2559  สโมสรนักศึกษา  วิทยาลัยแสงธรรม  จัดตัวแทนนักศึกษาไปลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ให้พระองค์ท่าน ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ณ ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง  โดยมีบาทหลวงพิริยะ ไชยมุกดาสกุล   และตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วม 12 คน

 

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top