แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

วารสารแสงธรรมปริทัศน์

วารสารแสงธรรมปริทัศน์
วารสารราย 4 เดือน วิทยาลัยแสงธรรมสนใจสมัครสมาชิกและชำระค่าสมาชิกวารสารแสงธรรมปริทัศน์ได้ที่
 “นางสาวอิสรีย์ กิจสวัสดิ์  ผู้ประสานงานสมาชิกวารสารแสงธรรมปริทัศน์”
20 หมู่ 6 ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
ติดต่อ โทร. 0-2429-0100-3


:::: ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิก ::::

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top