ห้องสมุดวิทยาลัยแสงธรรม

::::::: New Books!!! ::::::

ชื่อหนังสือ : สอนเขียนแผนบูรณาการบนฐานเด็กเป็นสำคัญ
ผู้แต่ง : พิมพันธ์ เดชะคุปต์
เลขเรียกหนังสือ :371.102 พ721ส
ชื่อหนังสือ : การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ผู้แต่ง :พิมพันธ์ เดชะคุปต์
เลขเรียกหนังสือ :370 พ236ก
ชื่อหนังสือ :โสเกรตีสรำลึก
ผู้แต่ง :เซโนฟอน
เลขเรียกหนังสือ :183.20924 ซ255ส
ชื่อหนังสือ :ทักษะ 5 C เพื่อการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอนอิงมาตรฐาน
ผู้แต่ง :พิมพันธ์ เดชะคุปต์
เลขเรียกหนังสือ :371.3 พ236ท
ชื่อหนังสือ :20 คำถามสำคัญของปรัชญา
ผู้แต่ง :แบล็กเบิร์น, ไซมอน
เลขเรียกหนังสือ :100 บ287ย

ค้นหาหนังสือที่มีคำว่า