สมโภชพระนางมารีย์ปฏิสนธินิรมลสมโภชพระนางมารีย์ปฏิสนธินิรมล
      8 ธันวาคม 2017 ผู้ให้การอบรมและสามเณรแห่งสามเณราลัยแสงธรรมร่วมสมโภชพระนางมารีย์ปฏิสนธินิรมลในพิธีบูชาขอบพระคุณ ณ ลานหน้าถ้ำแม่พระฯ สามเณราลัยแสงธรรม

2018_8dec01.jpg 2018_8dec02.jpg 2018_8dec03.jpg

2018_8dec04.jpg 2018_8dec05.jpg 2018_8dec06.jpg

2018_8dec07.jpg 2018_8dec08.jpg 2018_8dec09.jpg

2018_8dec10.jpg 2018_8dec11.jpg 2018_8dec12.jpg

2018_8dec13.jpg 2018_8dec14.jpg 2018_8dec15.jpg

2018_8dec16.jpg 2018_8dec17.jpg 2018_8dec18.jpg

2018_8dec19.jpg 2018_8dec20.jpg 2018_8dec21.jpg

2018_8dec22.jpg 2018_8dec23.jpg 2018_8dec24.jpg

2018_8dec25.jpg 2018_8dec26.jpg 2018_8dec27.jpg

2018_8dec28.jpg 2018_8dec29.jpg 2018_8dec30.jpg

2018_8dec31.jpg 2018_8dec32.jpg 2018_8dec33.jpg