เข้าเงียบสามเณรใหญ่แสงธรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์เข้าเงียบสามเณรใหญ่แสงธรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์
- วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 20.00 - 21.30 น. คุณพ่อเอกภพ ผลมูล ผู้ดูแลฝ่ายสังคมฯ สังฆมณฑลจันทบุรี เทศเตรียมจิตใจเพื่อเตรียมจิตตารมณ์เข้าสู่เทศกาลมหาพรตอย่างดี

- วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2018  เวลา 09.30 - 10.45 น. คุณพ่อ วุฒิเลิศ แห่ล้อม อุปสังฆราชอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เทศเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจในหัวข้อ "รู้จักตนเอง" เพื่อให้สามเณรได้ไตร่ตรองถึงเป้าหมาย และสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่อย่างชัดเจน


ต่อมา เวลา 11.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสปิดการเข้าเงียบเดือนกุมภาพันธ์ โดย คุณพ่อ วุฒิเลิศ แห่ล้อม

2018_7-8feb01.jpg 2018_7-8feb02.jpg 2018_7-8feb03.jpg

2018_7-8feb04.jpg 2018_7-8feb05.jpg 2018_7-8feb06.jpg

2018_7-8feb07.jpg 2018_7-8feb08.jpg 2018_7-8feb09.jpg

2018_7-8feb10.jpg 2018_7-8feb11.jpg 2018_7-8feb12.jpg

2018_7-8feb13.jpg 2018_7-8feb14.jpg 2018_7-8feb15.jpg

2018_7-8feb16.jpg 2018_7-8feb17.jpg 2018_7-8feb18.jpg

2018_7-8feb19.jpg 2018_7-8feb20.jpg 2018_7-8feb21.jpg

2018_7-8feb22.jpg