ร่วมสวดภาวนาอุทิศน์แก่ผู้ล่วงลับ แด่เปโตร ไพรัช สุภาษิตร่วมสวดภาวนาอุทิศน์แก่ผู้ล่วงลับ เปโตร ไพรัช สุภาษิ
วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2018 สามเณรใหญ่แสงธรรม ร่วมสวดภาวนาอุทิศน์แก่ผู้ล่วงลับ แด่เปโตร ไพรัช สุภาษิต อดีตหัวหน้าสำนักงานอธิการบดี วิทยาลัยแสงธรรม (ปฏิบัติหน้าที่ มิถุนายน 2520 – พฤษภาคม 2548) - เนเรอา นันทรัตน์ สังขรัตน์ และ ฟรังซิสโก วิเชียร กิจเจริญ ณ ศาลาสันติสุข วัดนักบุญเปโตร สามพราน


2018_19feb01.jpg 2018_19feb02.jpg 2018_19feb03.jpg

2018_19feb04.jpg 2018_19feb05.jpg 2018_19feb06.jpg

2018_19feb07.jpg 2018_19feb08.jpg 2018_19feb09.jpg

2018_19feb10.jpg 2018_19feb11.jpg 2018_19feb12.jpg

2018_19feb13.jpg 2018_19feb14.jpg 2018_19feb15.jpg

2018_19feb16.jpg 2018_19feb17.jpg 2018_19feb18.jpg