กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์กีฬาสัมพันธ์สมโภช น.เปโตรและเปาโล
       โอกาสสมโภชนักบุญเปโตร และ เปาโล  ชั้นปรัชญาแข่งขันกีฬาฟุตซอล  ชั้นเทววิทยาแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล  โดยการแข่งขันของทั้ง 2 ชั้นปีจะเป็นการพบกันระหว่าง ผู้ที่มีศาสนนามนักบุญเปโตรและเปาโล VS ผู้ที่มีศาสนนามนักบุญอื่นๆ รวมถึงคุณพ่อผู้ให้การอบรมที่มีศาสนนามด้วย


2018_29-1jun001.jpg 2018_29-1jun002.jpg 2018_29-1jun003.jpg

2018_29-1jun004.jpg 2018_29-1jun005.jpg 2018_29-1jun006.jpg

2018_29-1jun007.jpg 2018_29-1jun008.jpg 2018_29-1jun009.jpg

2018_29-1jun010.jpg 2018_29-1jun011.jpg 2018_29-1jun012.jpg

2018_29-1jun013.jpg 2018_29-1jun014.jpg 2018_29-1jun015.jpg

2018_29-1jun016.jpg 2018_29-1jun017.jpg 2018_29-1jun018.jpg