สมโภชนักบุญเปโตรและเปาโลสมโภชนักบุญเปโตรและเปาโล
       คุณพ่อผู้ให้การอบรมและสามเณรแห่งสามเณราลัยแสงธรรมร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันในพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสสมโภชนักบุญเปโตร และ เปาโล (ฉลองตรงวัน) 29 มิถุนายน 2018


2018_29-2jun01.jpg 2018_29-2jun02.jpg 2018_29-2jun03.jpg

2018_29-2jun04.jpg 2018_29-2jun05.jpg 2018_29-2jun06.jpg

2018_29-2jun07.jpg 2018_29-2jun08.jpg 2018_29-2jun09.jpg

2018_29-2jun10.jpg 2018_29-2jun11.jpg 2018_29-2jun12.jpg

2018_29-2jun13.jpg 2018_29-2jun14.jpg 2018_29-2jun15.jpg

2018_29-2jun16.jpg 2018_29-2jun17.jpg