ฉลองศาสนนามและวันเกิด พ.ค.-มิ.ย.ฉลองศาสนนามและวันเกิด พ.ค.-มิ.ย.
       กิจกรรมอวยพรวันฉลองศาสนนามและวันเกิดในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายนที่ผ่านมา ของคุณพ่อผู้ให้การอบรมและสามเณรแห่งสามเณราลัยแสงธรรม

2018_29-3jun001.jpg 2018_29-3jun002.jpg 2018_29-3jun003.jpg

2018_29-3jun004.jpg 2018_29-3jun005.jpg 2018_29-3jun006.jpg

2018_29-3jun007.jpg 2018_29-3jun008.jpg 2018_29-3jun009.jpg

2018_29-3jun010.jpg 2018_29-3jun011.jpg 2018_29-3jun012.jpg

2018_29-3jun013.jpg 2018_29-3jun014.jpg 2018_29-3jun015.jpg

2018_29-3jun016.jpg