แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

แสงธรรมปริทัศน์ ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2009/2552

[issuu layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml showflipbtn=true documentid=100518074352-1905a4d2632b4037bdfe9ee30eeff7b5 docname=scj33-2 username=bosconoom loadinginfotext=%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%20%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%202009 showhtmllink=false tag=scj width=480 height=340 unit=px]

รายชื่อบทความทั้งหมดของฉบับศีลศักดิ์สิทธิ์

1. ศีลศักดิ์สิทธิ์กับการพัฒนาชีวิตคริสตชน
โดย...บาทหลวงทัศไนย์ คมกฤษ
2. ศีลศักดิ์สิทธิ์..สื่อกลางแห่งการประทับอยู่และความรักของพระเจ้า
โดย...บาทหลวงเคลาดิโอ เบร์ตุชอ O.M.I
3. The Church As Sacrament พระศานจักรในฐานะที่เป็นศีลศักดิ์สิทธิ์
โดย...บุญชรัสมิ์ สุขสว่าง

4. ศีลศักดิ์สิทธิ์ในคริสต์ศาสนา : “เครื่องหมาย” แห่งสัมพันธภาพระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า
(ความจริงสูงสุด)
โดย...บาทหลวงวุฒิชัย อ่องนาวา
5. ศีลศักดิ์สิทธิ์กับการพัฒนาชีวิตของนักปรัชญาคาทอลิก
โดย...ศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ
6. ศีลล้างบาปกับชีวิตคริสตชน
โดย...บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
7. สเต็มเซลล์ ปัญหา ความเข้าใจและคำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิก
โดย...บาทหลวงเชิดชัย  เลิศจิตรเลขา M.I.
8. นักบุญยอห์น มารีย์ เวียนเนย์ เจ้าอาวาสผู้ศักดิ์สิทธิ์ St.John Vianney
โดย...บาทหลวงสมชัย พิทยาพงศ์พร
9. ศีลศักดิ์สิทธ์ : สัญลักษณ์แห่งรักแท้ของพระเจ้า
โดย...ดร.สุภาวดี นัมคณิสรณ์
10. แนะนำหนังสือ
โดย...บาทหลวงสมชัย พิทยาพงศ์พร
11. ศีลศักดิ์สิทธิ์คู่ชีวิตคริสตชน
โดย...ทุ่งบัวหลวง

สนใจสมัครสมาชิกและชำระค่าสมาชิกวารสารแสงธรรมปริทัศน์ได้ที่
 “นางสาวธชวรรณ  สุทธาธาร  ผู้ประสานงานสมาชิกวารสารแสงธรรมปริทัศน์”
20 หมู่ 6 ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
ติดต่อ โทร. 0-2429-0100-3


:::: ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิก ::::

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top