แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

ประวัติหอสมุด

ประวัติความเป็นมาของสำนักหอสมุด วิทยาลัยแสงธรรม

        สำนักหอสมุดวิทยาลัยแสงธรรม เป็นอาคาร 4 ชั้นลอย เป็นตึกเอกเทศตั้งอยู่หลังตึกสำนักอธิการ เป็นอาคารทรงยุโรปให้บริการแก่นิสิตและอาจารย์ 2 คณะ 3 สาขา คือ คณะ

        สำนักหอสมุดวิทยาลัยแสงธรรม มีประวัติย้อนหลังไปถึงสมัยเปิดสามเณราลัยใหญ่ เลขที่ 20 หมู่ 6 ถนนเพชรเกษม กม.29 ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในปี 1972/2515 โดยใช้ชื่อว่า “สามเณราลัยแสงธรรม (LUX MUNDI MAJOR SEMINARY)” และได้ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1975/2518 “หอสมุดวิทยาลัยแสงธรรมก็ได้ถือกำเนิดมาพร้อมกับ วิทยาลัยแสงธรรม” จนกระทั่งปัจจุบันได้พัฒนาและยกฐานะขึ้นเป็น “สำนักหอสมุดวิทยาลัยแสงธรรม”

        ในปัจจุบัน สำนักหอสมุดมีหนังสือประมาณ 28,000 เล่ม ส่วนมากเป็นหนังสือภาษาอังกฤษ และภาษาไทย ส่วนภาษาอื่นๆมีจำนวนน้อย โดยประเภทของหนังสือส่วนใหญ่จะเป็นหนังสือวิชาการทางด้าน ปรัชญาและศาสนา เพื่อสนับสนุนและสอดคล้องกับสาขาวิชาและหลักสูตรที่ทางสถาบันเปิดสอน

 

หมายเหตุ : เวลาทำการ จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 8.00 – 16.00 น. ปิดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตกฤษ์

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top