โครงการฟื้นฟูจิตใจเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์

พิมพ์

 โครงการฟื้นฟูจิตใจเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์
วันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2561  สำนักงานจิตตาภิบาล วิทยาลัยแสงธรรม จัดโครงการ ฟื้นฟูจิตใจเยาวชนชาติพันธุ์ ณ บ้านเพชรสำราญ หัวหิน  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

เพื่อให้เยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์และนักศึกษา มีโอกาสในการไตร่ตรองชีวิต การดำเนินชีวิตอย่างมีสติ ได้ร่วมพิธีกรรมสวดภาวนา ตลอดจนได้มีเวลาพักผ่อนร่วมกันตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น อุทยานราชภักดิ์ ตลาดน้ำสามพันนาม และเพลินวาน และได้รับความรู้จากวิทยากรโดย  บาทหลวงวีรศักดิ์ ยงศรีปณิธาน  ในการแบ่งปันตลอดโครงการ  ปีนี้ในหัวข้อ “คุณธรรมแห่งความสุข”  ในครั้งนี้มีนักศึกษาและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ เข้าร่วมจำนวน  48 คน

2018_10-11feb001.jpg 2018_10-11feb002.jpg 2018_10-11feb003.jpg

2018_10-11feb004.jpg 2018_10-11feb005.jpg 2018_10-11feb006.jpg

2018_10-11feb007.jpg 2018_10-11feb008.jpg 2018_10-11feb009.jpg

2018_10-11feb010.jpg 2018_10-11feb011.jpg 2018_10-11feb012.jpg

2018_10-11feb013.jpg 2018_10-11feb014.jpg 2018_10-11feb015.jpg

2018_10-11feb016.jpg 2018_10-11feb017.jpg 2018_10-11feb018.jpg

2018_10-11feb019.jpg 2018_10-11feb020.jpg 2018_10-11feb021.jpg

2018_10-11feb022.jpg